DirectSpace 512MB 20GB 750GB OpenVZ VPS年付只需15刀

DirectSpace 512MB 20GB 750GB OpenVZ VPS年付只需15刀

DirectSpace这家老牌美国VPS变化可真大啊,就在前几天才更新一款15刀年付VPS方案,没想到才过几天…